Giờ Trung Phi

Múi giờ châu Phi:
    UTC-01:00 Giờ Cabo Verde (Đảo của Cabo Verde nằm ở phía Tây của Châu Phi.)
    UTC±00:00 Giờ Tây Âu · Giờ Quốc tế
    UTC+01:00 Giờ chuẩn Trung Âu · Giờ Tây Phi · Giờ mùa hè Tây Âu.
    UTC+02:00 Giờ Trung Phi · Giờ Đông Âu · Giờ chuẩn Nam Phi · Giờ mùa hè Tây Phi
    UTC+03:00 Giờ Đông Phi
    UTC+04:00 Giờ Mauritius · Giờ Seychelles
Màu sọc thể hiện các nước sử dụng Quy ước giờ mùa hè. Bên ngoài châu Phi có thể có tên khác và quy tắc giờ mùa hè không nêu trong hình này.

Giờ Trung Phi, hoặc CAT, là một múi giờ được sử dụng ở Trung và Nam Phi. Giờ Trung Phi đi trước Giờ phối hợp quốc tế 2 giờ (UTC+02:00), nó gần giống như Giờ chuẩn Nam Phi và Giờ Đông Âu.

Múi giờ này chủ yếu nằm trong vùng gần xích đạo, không có sự thay đổi đáng kể chiều dài ngày trong năm, vì vậy Quy ước giờ mùa hè không được áp dụng.

Giờ Trung Phi được sử dụng ở các quốc gia sau:

Tham khảo

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s